PROJECTEN


HERONTWIKKELING CHARBONNAGE DE MARCASSE, PETIT-WASMES, BE

De Borinage, een gebied gelegen in Wallonië floreerde in de jaren dertig door de mijnindustrie. Echter de laatste vijftig jaar staan de industrierestanten er verloren bij. Zelfs de natuur scheen bedroeft te zijn over de miserie van de streek.
Maar toch ondanks dit alles sprankelt er hoop. De natuur neemt het zwart van het verleden weg, de 18 overgebleven terrils die het landschap overheersen, geven langzaam maar zeker het gebied weer kleur. Naast het mijnwerkersverleden kent het gebied ook een rijke geschiedenis aan kunstenaars die het gebied bezochten als werk-wereld. Zo zijn hier Vincent van Gogh zijn eerste houtskool tekeningen ontstaan en is hij zelfs nog afgedaald in de Marcasse. Nu tijdens Mons Culturele hoofdstad 2015 en van Gogh 150 jaar proberen we deze plek in een positief daglicht te brengen. Stap voor stap. Te beginnen bij een Bed & Breakfast en Taverne. Zo zal langzaam vanuit het vele industrieel erfgoed wat het gebied rijk is een nieuwe economie op te bouwen zijn.

2011 - heden


STEENGOED, STEENFABRIEKEN IN DE PROVINCIE GELDERLAND

Steenfabrieken en Gelderland, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op zoek naar klei paradeerden ze langs de rivier, waardoor het landschap gevormd werd voor de rivier. Door een samengaan van natuurlijke processen en menselijk handelen bleef bijzondere flora en fauna achter, maar ook ovenlichamen en hoge schoorsteen die herinneren aan een florerende industrie. Helaas staan veel van deze gebouwen op het punt te verdwijnen.
Steengoed werkt aan alternatieve vormen van tijdelijk of permanent gebruik en wil hiermee dit belangrijk deel van de Gelderse cultuurhistorie behouden voor de toekomst. Geen behoud om het behoud, maar door de centrale fabrieken weer centraal te stellen in de natuur - en land­schapsontwikkeling. Hierdoor wordt een fabriek niet alleen waardevol voor hun context, maar zal deze ook bijdragen aan het beheer van de uiterwaarden. Deze nieuwe vormen van gebruik zullen een natuurlijke brug gaan vormen tussen het heden en lange termijn plannen als Ruimte voor de Rivier.

2011 - 2014

i.s.m. Provincie Gelderland, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Staatsbosbeheer, diversen gemeenten, Stichting van Steen en Natuur, Creative Industries Fund NL, Internationale Biënnale Leegstand & Herbestemming 2011 en Remy Kroese.

HERBESTEMMINGSPLAN SODAFABRIEK, SCHIEDAM

De voormalige distilleerderij uit 1828, later de sodafabriek, is gered van de sloophamer en zal langzaam maar zeker transformeren tot een multidisciplinaire plek waar creativiteit, innovatie, kunst en cultuur samen gaan. Om dit te volbrengen is er een coöperatie opgezet, waar financieel aan bijgedragen kan worden, maar ook middels materiaal en arbeid. Dit maakt de Sodafabriek bijzonder: coöperanten die naar een gezamenlijk doel toe werken en deelgenoot worden waar­door een passende herbestemming een vanzelfsprekend gevolg is.

2013 - 2014


ONDERZOEKSVOORSTEL HAKA, ROTTERDAM

In opdracht van Vestia hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van organische ontwikkeling (gebaseerd op casco en multifunctioneel gebruik) van het HAKA gebouw in Rotterdam, een prachtig modernistisch monument uit 1932.
Het doel is te komen tot een hedendaagse intrepretatie van de door Prof. John Habraken ontwikkelde theoretiech model van ‘drager en inbouw’. Als strategie voor een organische ontwikkeling, waardoor het gebouw opnieuw gaat functioneren als aanjager voor het omliggende gebied, Merwede/ Vierhavens.

2013

i.s.m. Vestia en Remy Kroese.

Voorzichtig de ruimte tussen de bouwblokken aftastend, in me opnemend, de kilte voelbaar in de leegte, zonder enig zichtbaar leven in de ongedefinieerde buitenruimte, waar is iedereen?
Voor mij is de ruimtelijke structuur voelbaar in onbalans waardoor deze enkel gebruikt wordt als ontsluitingszone van de woningen en portiekflats. Hier aan wil ik heel graag een gradatie toevoegen, waardoor de ruimte meer als een 'moment in rust' en 'veilige' plek ervaren kan worden. Een ruimte welke uitnodigt tot ontmoeting, welke voelt als thuiskomen en een dialoog aan gaat met de bewoners. De openbare ruimte als ontmoe­tingsplek en intermediair tussen individualiteit en saamhorigheid.

De dialoog

Dit wil ik bereiken door de bewoners te vragen een object of meubel uit hun huiselijkheid te verplaatsen naar de openbare ruimte en deze samen met hun buren tot een nieuwe configuratie brengen. Een con­figuratie waarin de individuele delen een nieuwe gemeenschappelijke ruimte creëren. Van dit geheel zal in teamverband een afgietsel gemaakt worden, een nieuwe constellatie waarin de individuele delen herkenbaar zijn en welke samen de buitenruimte omvormen tot een gezamenlijke ontmoetingsplek.

2012

projecten-hvh
INSTALLATIE, HOEK VAN HOLLAND
Ik wil niet, ik wil niet!
Help, hou me vast!
Voor altijd
Samen